Vypracované projekty

Zimní stadion Třebíč

Technologie využívá zbytkového tepla při chlazení ledové plochy Zimního stadionu v Třebíči. Pro ohřev TUV a vytápění objektu jsou použita tepelná čerpadla, která jako zdroj tepla využívají teplotu přehřátých par a kondenzační teplotu par chladícího kompresoru.
Realizace byla oceněna 3. místem  v celostátní soutěži Energetický projekt r. 2007.

více info
Volnočasové centrum Fialka

Projekt volnočasového dětského centra FIALKA byl vypracován pro krytí běžných energetických potřeb bazénové technologie a pro ohřev teplé vody sprch tepelnými čerpadly Nukleon země-voda a voda-voda a dále k pasivnímu chlazení vnitřních prostor budovy. Tepelná čerpadla využívají geotermální teplo odebírané z energetických pilotů, na kterých je stavba založena a teplo z odpadních vod sprch a bazénové technologie.

Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou unoverzitou v Ostravě byl navržen monitoring teplotních změn probíhající v pilotách. Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes klasické webové rozhraní.

více info
Mořírna Ledeč

Strojně technologická část zařízení pro chlazení eloxovacích a vybarvovacích lázní, elektrolytických lázní a mořících lázní o celkovém chladícím výkonu 3 015,6 kW a částečné využívání odpadního tepla z výroby. Tepelná čerpadla zde slouží k chlazení elxovacích a vybarvovacích lázní a jejich celkový chladící výkon je 405,6 kW. Získané teplo je akumulována v nádrži a dále využíváno pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Ostatní lázně jsou chlazeny venkovními suchými chladiči, na které jsou napojeny podstropní jednotky o výkonu 1 000 kW, sloužící k vytápění haly. Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes klasické webové rozhraní.

více info
Petráveč

Technologie centrálního nízko-potenciálního zdroje tepla pro celkem 52 rodinných domků v obci Petráveč. Zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla – NUKLEON HPBW ZR 380 (300 kW) využívající energii ze zemních vrtů a z plošných výměníku kladených vedle splaškové kanalizace a NUKLEON HPWW ZR380 (102 kW) využívající energii ze solárních kolektorů a z akumulační nádrže.

Vedle objektu je provedeno 35ks zemích vrtů o hloubce 100m. instalováno 98ks slunečních kolektorů Sunpower o celkové účiné ploše 500 m2. Solární kolektory jsou napojeny přes solární výměník na akumulační nádrž o objemu 200m3. Za akumulační nádrží je umístěn výměník tepla, který předává topnou vodu do primárního nízkoteplotního vytápění. Teplá voda vede přes výměník do předizolovaného potrubí a v jednotlivých domcích předává teplo pomocí předávací stenice  pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění.

více info
Hutní závody Plzeň

Společnost Pilsen Steel instalovala ve svém závodě lis o přetvárné práci 2650 t. Svým výkonem patří toto zařízení k jednomu z největších v Evropě. Pracovním mediem hydraulického zařízení je olej, jehož chlazením vzniká odpadní nízkopotenciální teplo o výkonu 800 kW. Dalším zdrojem odpadního nízkopotenciálního tepla o výkonu 400 kW je chlazení klimatizace. Pracovní teploty oleje nám umožnili použít provozně nenáročný a ekonomicky výhodný způsob tzv. suchého chlazení (bez vodního zkrápění). Chlazení klimatizace je pomocí kompresorů. Technologické zařízení chlazení jsme uvedli do provozu k 31.12.2008. V současné době připravujeme využití 400 kW odpadního tepla k ohřevu vody pro sprchy a vytápění pomocí tepelných čerpadel.

více info
Šumice - Bělehrad

Návrh strojně technologické části pro vytápění, chlazení a ohřev užitkové vody sportovního centra Šumice v Bělěhradě. Hlavním zdrojem tepelné energie jsou tepelná čerpadla Nukleon země-voda HPBW ZR 380, vzduch-voda HPAW 48 a voda-voda HPWW 28 o celkovém výkonu 660,6 kW. Tepelná HPBW a HPAW nabíjí akumulační nádobu, která plní funkci tepelně hydraulického rozdělovače a je napojena na topný systém. Pro chlazení je zde samostaná akumulační nádoba, která je chlazena pasivně primárním okruhem. Užitková voda je ohřívána tepelným čerpadlem Nukleon HPAW 48 společně se solárním systémem. Ten při dostatečné intenzitě solárního záření ohřívá přímo bojler TUV, při nedostatečném osvitu pak TČ HPAW 48 dohřívá vodu v akumulační nádobě SunSave o objemu 15 m3, ze které je následně ohříván bojler, případně je voda využívána jako primární zdroj tepelného čerpadla Nukleon HPWW 28 které rovněž slouží k ohřevu TUV.

více info
TČ Nukleon - Typové schema 1

Schéma zapojení tepelného čerpadla vybaveného dvěma kondenzátory pro dva nezávislé okruhy na ohřev TUV v bojleru a ohřev topné vody v akumulační nádobě. Obě nádrže jsou vybaveny trubkovým výměníkem pro solární systém, který primárně ohřívá užitkovou vody (stejně jako tepelné čerpadlo) a následně akumulační nádobu otopného systému. Při dostatečném osvitu během letních měsíců pak panely pokryjí až 100% potřeby TUV. Systém je vhodný zejména pro nízkoteplotní vytápění (podlahové, stěnové, případně kombinace obou). Výhoda tohoto zapojení spočívá v úspoře elektrické energie z důvodu rozdílných teplot TUV v bojleru (např. 45°C) a topné vody (např. 35°C v závislosti na venkovní teplotě vzduchu). Objem akumulační nádoby je volen dle konkrétního výkonu a velikosti solárního systému. Velikost bojleru TUV je dle přání zákazníka.

Na akumulační nádobu je napojen otopný systém – stěnové nebo podlahové vytápění, radiátory, konvektory (Fan-coily), okruh bazénu, atd..., nebo jejich kombinace.

Systém je také vybaven okruhem pasivního chlazení zajišťujícím příjemné mikroklima v letních měsících.  Při tomto procesu se účinně chladí interiér domu a zároveň se v půdě ukládá teplo, které je možné opět využít k vytápění v zimě.  

Všechny akční prvky celého systému jsou napájeny se silového elektrického rozvaděče tepelného čerpadla a ovládány jeho řídící jednotkou. Systém je vhodný zejména pro nízkoteplotní vytápění (podlahové, stěnové, případně kombinace obou).

Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes klasické webové rozhraní.

Variant zapojení je nespočet a celý systém je vždy navržen na konkrétní parametry daného objektu a dle požadavků investora.

více info
TČ Nukleon - Typové schema 2

Schéma zapojení tepelného čerpadla s akumulační nádobou s plovoucím bojlerem, který slouží k ohřevu užitkové vody  a jedním trubkovým výměníkem solárního okruhu. Tyto nádrže jsou vhodné v objektech s nárazovými odběry tepelé užitkové vody, kdy je nutné dodat během krátké doby větší množství TUV. Tento systém umožňuje jednoduše a efektivně akumulovat energii dodanou jak tepelného čerpadla tak i ze solárního systému pro ohřev užitkové i topné vody v jedné nádobě. Při dostatečném osvitu během letních měsíců pak panely pokryjí až 100% potřeby TUV.

Objem akumulační nádoby je volen dle konkrétního výkonu a velikosti solárního systému a dle  požadavku na TUV. Při použití nádrže FB2, která je vybavena dalším trubkovým výměníkem, je možné na nádrž připojit doplňkový zdroj tepla, např. krbovou vložku.

Na akumulační nádobu je napojen otopný systém – stěnové nebo podlahové vytápění, radiátory, konvektory (Fan-coily), okruh bazénu, atd..., nebo jejich kombinace.

Systém je také vybaven okruhem pasivního chlazení zajišťujícím příjemné mikroklima v letních měsících.  Při tomto procesu se účinně chladí interiér domu a zároveň se v půdě ukládá teplo, které je možné opět využít k vytápění v zimě.

Všechny akční prvky celého systému jsou napájeny se silového elektrického rozvaděče tepelného čerpadla a ovládány jeho řídící jednotkou. Systém je vhodný zejména pro nízkoteplotní vytápění (podlahové, stěnové, případně kombinace obou).

Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes klasické webové rozhraní.

Variant zapojení je nespočet a celý systém je vždy navržen na konkrétní parametry daného objektu a dle požadavků investora.

více info
TČ Nukleon - Typové schema 3

Jedná se o nejběžnejší schéma zapojení tepelného čerpadla pro rodinné domy. Jako akumulační nádoba, která plní funkci tepelně hydraulického rozdělovače je zde použita nádoba FN1 s vnitřním nerezovým výměníkem pro průtočný ohřev TUV a jedním trubkovým výměníkem solárního okruhu. Tento systém umožňuje jednoduše a efektivně akumulovat energii dodanou jak tepelného čerpadla tak i ze solárního systému pro ohřev užitkové i topné vody v jedné nádobě. Při dostatečném osvitu během letních měsíců pak panely pokryjí až 100% potřeby TUV. Hygienický ohřev TUV průtočným způsobem je v současné době velmi žadán. Vylučuje výskyt nebezpečné bakterie Legionella pneumophila a vznik vysoce agresivních kalů, korozi nádrže a vápenitých usazenin, které snižují výkon a životnost. Při použití nádrže FN2, která je vybavena dalším trubkovým výměníkem, je možné na nádrž připojit doplňkový zdroj tepla, např. krbovou vložku.  Objem akumulační nádoby je volen dle konkrétního výkonu a velikosti solárního systému.

Na akumulační nádobu je napojen otopný systém – stěnové nebo podlahové vytápění, radiátory, konvektory (Fan-coily), okruh bazénu, atd..., nebo jejich kombinace.

Systém je také vybaven okruhem pasivního chlazení zajišťujícím příjemné mikroklima v letních měsících.  Při tomto procesu se účinně chladí interiér domu a zároveň se v půdě ukládá teplo, které je možné opět využít k vytápění v zimě.  

Všechny akční prvky celého systému jsou napájeny se silového elektrického rozvaděče tepelného čerpadla a ovládány jeho řídící jednotkou. Systém je vhodný zejména pro nízkoteplotní vytápění (podlahové, stěnové, případně kombinace obou).

Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes klasické webové rozhraní.

Variant zapojení je nespočet a celý systém je vždy navržen na konkrétní parametry daného objektu a dle požadavků investora.

více info
TČ Nukleon - Typové schema HPAW

Jedná se o nejběžnejší schéma zapojení tepelného čerpadla pro rodinné domy. Jako akumulační nádoba, která plní funkci tepelně hydraulického rozdělovače je zde použita nádoba FN1 s vnitřním nerezovým výměníkem pro průtočný ohřev TUV a jedním trubkovým výměníkem solárního okruhu. Tento systém umožňuje jednoduše a efektivně akumulovat energii dodanou jak tepelného čerpadla tak i ze solárního systému pro ohřev užitkové i topné vody v jedné nádobě. Při dostatečném osvitu během letních měsíců pak panely pokryjí až 100% potřeby TUV. Hygienický ohřev TUV průtočným způsobem je v současné době velmi žadán. Vylučuje výskyt nebezpečné bakterie Legionella pneumophila a vznik vysoce agresivních kalů, korozi nádrže a vápenitých usazenin, které snižují výkon a životnost. Při použití nádrže FN2, která je vybavena dalším trubkovým výměníkem, je možné na nádrž připojit doplňkový zdroj tepla, např. krbovou vložku. Objem akumulační nádoby je volen dle konkrétního výkonu a velikosti solárního systému.

Na akumulační nádobu je napojen otopný systém – stěnové nebo podlahové vytápění, radiátory, konvektory (Fan-coily), okruh bazénu, atd..., nebo jejich kombinace.

Všechny akční prvky celého systému jsou napájeny se silového elektrického rozvaděče tepelného čerpadla a ovládány jeho řídící jednotkou. Systém je vhodný zejména pro nízkoteplotní vytápění (podlahové, stěnové, případně kombinace obou).

Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes klasické webové rozhraní.

Variant zapojení je nespočet a celý systém je vždy navržen na konkrétní parametry daného objektu a dle požadavků investora.

více info