Šumice - Bělehrad

Šumice - Bělehrad

Návrh strojně technologické části pro vytápění, chlazení a ohřev užitkové vody sportovního centra Šumice v Bělěhradě. Hlavním zdrojem tepelné energie jsou tepelná čerpadla Nukleon země-voda HPBW ZR 380, vzduch-voda HPAW 48 a voda-voda HPWW 28 o celkovém výkonu 660,6 kW. Tepelná HPBW a HPAW nabíjí akumulační nádobu, která plní funkci tepelně hydraulického rozdělovače a je napojena na topný systém. Pro chlazení je zde samostaná akumulační nádoba, která je chlazena pasivně primárním okruhem. Užitková voda je ohřívána tepelným čerpadlem Nukleon HPAW 48 společně se solárním systémem. Ten při dostatečné intenzitě solárního záření ohřívá přímo bojler TUV, při nedostatečném osvitu pak TČ HPAW 48 dohřívá vodu v akumulační nádobě SunSave o objemu 15 m3, ze které je následně ohříván bojler, případně je voda využívána jako primární zdroj tepelného čerpadla Nukleon HPWW 28 které rovněž slouží k ohřevu TUV.