Volnočasové centrum Fialka

Volnočasové centrum Fialka

Projekt volnočasového dětského centra FIALKA byl vypracován pro krytí běžných energetických potřeb bazénové technologie a pro ohřev teplé vody sprch tepelnými čerpadly Nukleon země-voda a voda-voda a dále k pasivnímu chlazení vnitřních prostor budovy. Tepelná čerpadla využívají geotermální teplo odebírané z energetických pilotů, na kterých je stavba založena a teplo z odpadních vod sprch a bazénové technologie.

Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou unoverzitou v Ostravě byl navržen monitoring teplotních změn probíhající v pilotách. Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes klasické webové rozhraní.

Tepelná čerpadla TČ1 a TČ2 ohřívají vodu v akumulační nádobě AK2, která je zdrojem energie pro dobíjení a udržování teploty vody v bazénech a rovněž zdrojem energie pro průtočný ohřev vody do sprch.

Topná voda v akumulační nádobě AK2 je rovněž ořívaná tepelným čerpadlem voda-voda TČ3 NUKLEON HPWW 72, o tepelném výkonu 35,3 kW (při W10/W50). Zdrojem primární energie pro TČ3 bude odpadní voda ze sprch, která odevzdá přibližně polovinu své tepelné energie v rekuperatičním výměníku V6. Do nádrže AK3 natéká také voda z proplachů filtrů a ostatní odpadní voda. Protože tato voda bude částečně znečištěná, bude předávat tepelnou energii do primárního okruhu TČ3 přes speciální výměník V5 a bude po té vypouštěna do kanalizace o teplotě cca 5°C.

Voda z vodovodniho řadu do sprch bude nejdříve předehřátá ve výměníku V6 (TL3-BFG 20PL) a následně ohřátá na teplotu cca 40°C ve výměníku V7 (CB14-20H), event. v závislosti na odběru i ve stejně velkém výměníku V8.

Komplexní dispozice
Schema pilot, půdorys
Schema pilot, řez
Rozdělovač a sběrač
Rozvaděč elektro
Měření elektro

Soubory ke stažení

Technické řešení projektu