Projekční činnost

 

Zajišťujeme vypracování projektové dokumentace pro obor TZB (vytápění, větrání, chlazení, atd.) od návrhu řešení, přes zpracování dokumentace pro stavební řízení, prováděcí projekt, až po zpracování dokumentace skutečného provedení pro kolaudační řízení. Zpracováváme projektovou dokumentaci pro program "Zelená úsporám".

Nabízíme projekční činnost pro veškeré stavby, jako jsou rodinné a bytové domy, kancelářské a průmyslové budovy, obchody, zemědělství a potravinářství, školy, atd.

Naší předností je vysoká odborná kvalifikace a dlouhodobé zkušenosti z realizovaných projektů a účelových speciálních konstrukcí tepelných čerpadel dle výkonových, dispozičních a jiných potřeb zákazníka.

Ve speciálních případech jsme schopni provést matematické simulace celé soustavy s tepelnými čerpadly, solárními termickými a fotovoltaickými panely, akumulačními nádržemi,  atd. v simulačním prostředí TRNSYS.

Simulační prostředí umožňuje optimalizaci stavebních konstrukcí budov a technických zařízení zdrojů energie z hlediska úspory provozních a investičních nákladů. Tímto způsobem lze rovněž posoudit několik zvolených variant a vybrat nejvhodnější řešení.