TČ Nukleon - Typové schema 2

TČ Nukleon - Typové schema 2

Schéma zapojení tepelného čerpadla s akumulační nádobou s plovoucím bojlerem, který slouží k ohřevu užitkové vody  a jedním trubkovým výměníkem solárního okruhu. Tyto nádrže jsou vhodné v objektech s nárazovými odběry tepelé užitkové vody, kdy je nutné dodat během krátké doby větší množství TUV. Tento systém umožňuje jednoduše a efektivně akumulovat energii dodanou jak tepelného čerpadla tak i ze solárního systému pro ohřev užitkové i topné vody v jedné nádobě. Při dostatečném osvitu během letních měsíců pak panely pokryjí až 100% potřeby TUV.

Objem akumulační nádoby je volen dle konkrétního výkonu a velikosti solárního systému a dle  požadavku na TUV. Při použití nádrže FB2, která je vybavena dalším trubkovým výměníkem, je možné na nádrž připojit doplňkový zdroj tepla, např. krbovou vložku.

Na akumulační nádobu je napojen otopný systém – stěnové nebo podlahové vytápění, radiátory, konvektory (Fan-coily), okruh bazénu, atd..., nebo jejich kombinace.

Systém je také vybaven okruhem pasivního chlazení zajišťujícím příjemné mikroklima v letních měsících.  Při tomto procesu se účinně chladí interiér domu a zároveň se v půdě ukládá teplo, které je možné opět využít k vytápění v zimě.

Všechny akční prvky celého systému jsou napájeny se silového elektrického rozvaděče tepelného čerpadla a ovládány jeho řídící jednotkou. Systém je vhodný zejména pro nízkoteplotní vytápění (podlahové, stěnové, případně kombinace obou).

Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes klasické webové rozhraní.

Variant zapojení je nespočet a celý systém je vždy navržen na konkrétní parametry daného objektu a dle požadavků investora.