Petráveč

Petráveč

Technologie centrálního nízko-potenciálního zdroje tepla pro celkem 52 rodinných domků v obci Petráveč. Zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla – NUKLEON HPBW ZR 380 (300 kW) využívající energii ze zemních vrtů a z plošných výměníku kladených vedle splaškové kanalizace a NUKLEON HPWW ZR380 (102 kW) využívající energii ze solárních kolektorů a z akumulační nádrže.

Vedle objektu je provedeno 35ks zemích vrtů o hloubce 100m. instalováno 98ks slunečních kolektorů Sunpower o celkové účiné ploše 500 m2. Solární kolektory jsou napojeny přes solární výměník na akumulační nádrž o objemu 200m3. Za akumulační nádrží je umístěn výměník tepla, který předává topnou vodu do primárního nízkoteplotního vytápění. Teplá voda vede přes výměník do předizolovaného potrubí a v jednotlivých domcích předává teplo pomocí předávací stenice  pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění.

Půdorys