TČ Nukleon - Typové schema 3

TČ Nukleon - Typové schema 3

Jedná se o nejběžnejší schéma zapojení tepelného čerpadla pro rodinné domy. Jako akumulační nádoba, která plní funkci tepelně hydraulického rozdělovače je zde použita nádoba FN1 s vnitřním nerezovým výměníkem pro průtočný ohřev TUV a jedním trubkovým výměníkem solárního okruhu. Tento systém umožňuje jednoduše a efektivně akumulovat energii dodanou jak tepelného čerpadla tak i ze solárního systému pro ohřev užitkové i topné vody v jedné nádobě. Při dostatečném osvitu během letních měsíců pak panely pokryjí až 100% potřeby TUV. Hygienický ohřev TUV průtočným způsobem je v současné době velmi žadán. Vylučuje výskyt nebezpečné bakterie Legionella pneumophila a vznik vysoce agresivních kalů, korozi nádrže a vápenitých usazenin, které snižují výkon a životnost. Při použití nádrže FN2, která je vybavena dalším trubkovým výměníkem, je možné na nádrž připojit doplňkový zdroj tepla, např. krbovou vložku.  Objem akumulační nádoby je volen dle konkrétního výkonu a velikosti solárního systému.

Na akumulační nádobu je napojen otopný systém – stěnové nebo podlahové vytápění, radiátory, konvektory (Fan-coily), okruh bazénu, atd..., nebo jejich kombinace.

Systém je také vybaven okruhem pasivního chlazení zajišťujícím příjemné mikroklima v letních měsících.  Při tomto procesu se účinně chladí interiér domu a zároveň se v půdě ukládá teplo, které je možné opět využít k vytápění v zimě.  

Všechny akční prvky celého systému jsou napájeny se silového elektrického rozvaděče tepelného čerpadla a ovládány jeho řídící jednotkou. Systém je vhodný zejména pro nízkoteplotní vytápění (podlahové, stěnové, případně kombinace obou).

Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes klasické webové rozhraní.

Variant zapojení je nespočet a celý systém je vždy navržen na konkrétní parametry daného objektu a dle požadavků investora.