TČ Nukleon - Typové schema 4

TČ Nukleon - Typové schema 4

Tento systém je vhodný zejména pro panelové a velké obytné domy, které nemají pozemek na kterém by bylo možné realizovat primární okeuh tepelných čerpadel země-voda. V techto případech  se požijí tepelná čerpadla Nukleon HPAW nové generace s EVI kompresory scroll, které umožňují ohřívat vodu při venkovní teplotě -15°C až na 63°C. Celá technologie je umístěna ve sklepních prostorách objektu. Hlučnost, na kterou je v těchto případech kladen veliký důraz, může být snížena až na úroven 40dB. 
Základním energetickým zdrojem jsou tepelná čerpadla vzduch-voda, které společně se solárními termickými panely nabíjí akumulační nádobu Sun Save, ze které je pak přes výměníkové stanice ohřívána topná a užitková voda.
Všechny akční prvky celého systému jsou napájeny se silov elektrického rozvaděče  a ovládány centrální řídící jednotkou. Systém je vhodný zejména pro nízkoteplotní vytápění (podlahové, stěnové, případně kombinace obou). Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes klasické webové rozhraní.
Variant zapojení je nespočet a celý systém je vždy navržen na konkrétní parametry daného objektu a dle požadavků investora.

 

více info