Hutní závody Plzeň

Hutní závody Plzeň

Společnost Pilsen Steel instalovala ve svém závodě lis o přetvárné práci 2650 t. Svým výkonem patří toto zařízení k jednomu z největších v Evropě. Pracovním mediem hydraulického zařízení je olej, jehož chlazením vzniká odpadní nízkopotenciální teplo o výkonu 800 kW. Dalším zdrojem odpadního nízkopotenciálního tepla o výkonu 400 kW je chlazení klimatizace. Pracovní teploty oleje nám umožnili použít provozně nenáročný a ekonomicky výhodný způsob tzv. suchého chlazení (bez vodního zkrápění). Chlazení klimatizace je pomocí kompresorů. Technologické zařízení chlazení jsme uvedli do provozu k 31.12.2008. V současné době připravujeme využití 400 kW odpadního tepla k ohřevu vody pro sprchy a vytápění pomocí tepelných čerpadel.