TČ Nukleon - Typové schema 1

TČ Nukleon - Typové schema 1

Schéma zapojení tepelného čerpadla vybaveného dvěma kondenzátory pro dva nezávislé okruhy na ohřev TUV v bojleru a ohřev topné vody v akumulační nádobě. Obě nádrže jsou vybaveny trubkovým výměníkem pro solární systém, který primárně ohřívá užitkovou vody (stejně jako tepelné čerpadlo) a následně akumulační nádobu otopného systému. Při dostatečném osvitu během letních měsíců pak panely pokryjí až 100% potřeby TUV. Systém je vhodný zejména pro nízkoteplotní vytápění (podlahové, stěnové, případně kombinace obou). Výhoda tohoto zapojení spočívá v úspoře elektrické energie z důvodu rozdílných teplot TUV v bojleru (např. 45°C) a topné vody (např. 35°C v závislosti na venkovní teplotě vzduchu). Objem akumulační nádoby je volen dle konkrétního výkonu a velikosti solárního systému. Velikost bojleru TUV je dle přání zákazníka.

Na akumulační nádobu je napojen otopný systém – stěnové nebo podlahové vytápění, radiátory, konvektory (Fan-coily), okruh bazénu, atd..., nebo jejich kombinace.

Systém je také vybaven okruhem pasivního chlazení zajišťujícím příjemné mikroklima v letních měsících.  Při tomto procesu se účinně chladí interiér domu a zároveň se v půdě ukládá teplo, které je možné opět využít k vytápění v zimě.  

Všechny akční prvky celého systému jsou napájeny se silového elektrického rozvaděče tepelného čerpadla a ovládány jeho řídící jednotkou. Systém je vhodný zejména pro nízkoteplotní vytápění (podlahové, stěnové, případně kombinace obou).

Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes klasické webové rozhraní.

Variant zapojení je nespočet a celý systém je vždy navržen na konkrétní parametry daného objektu a dle požadavků investora.