Průmysl a zemědělství

 

Tepelná čerpadla NUKLEON pro průmyslové a zemědělské objekty. Možnosti od několika kiloWatt až po megaWattové kaskády. Využívání zbytkového odpadního tepla pro vytápění a přípravu TV.

Chlazení skladu ovoce a zeleniny Jevíčko

Pro chlazení skladu ovoce a zeleniny v Jevíčku byly použity kompresorové jednotky Nukleon ZR380T. Celkový chladicí výkon systému je 250kW. Jedná se o systém přímého chlazení. 

více info
ČOV Hlučín

Vytápění a ohřev teplé vody pro objekt velína ČOV Hlučín pomocí tepelného čerpadla NUKLEON HPBW15 K1P, topný výkon 17,1 kW při B0/W35. Primárním okruhem tepelného čerpadla je spirála plastového potrubí, která je umístěna v dosazovací nádrži ČOV.
Realizace: 10/2018

více info
Průmyslový objekt Hulín

Kompletní dodávka a montáž tepelného čerpadla Nukleon HPWW 72T pro průmyslový objekt v Hulíně. Primárním zdrojem pro tepelné čerpadlo je teplá voda z kalicích pecí - využívání odpadního tepla. Pomocí tepelného čerpadla vytápnéme část objektu a ohříváme TV. Tepelné čerpadlo je dvoukompresorové, regulace výkonu 0%, 50%, 100%.

více info
Výrobní hala Polná

Montáž tepelného čerpadla země/voda pro vytápění a ohřev TV přístavby výrobního objektu v Polné.
Primárním zdrojem pro tepelné čerpadlo jsou zemní vrty a horizontální výměník uložený pod retenční (vsakovací) nádrží. Otpná soustava v části kanceláří je kombinací podlahového vytápění a deskových otopných těles. Výrobní hala je vytápěna pomocí plynových infrazářičů.

více info
Průmyslová budova Rumunsko

Vytápění a chlazení průmyslového objektu tepelným čerpadlem vzduch/voda Nukleon HPAW40T v Rumunsku. Topný výkon 69,2kW (A2/W35), chladící výkon 54,4kW (A2/W35). Systém pracuje jako monovalentní, jediným doplňkovým zdrojem je Solární ohřev vody.

více info
ČOV Třebíč

Zdrojem tepla pro administrativní budovu je dvoukompresorové tepelné čerpadlo typu voda/voda - NUKLEON HPWW 92/15. Topný výkon 54,3kW (W10/W35°C) Tepelné čerpadlo je v provedení s kompresory Copeland ZH92 a ZH15. V zimním období se oba kompresory podílí na vytápění a ohřevu teplé vody administrativní budovy. V letním období je v provozu pouze kompresor ZH15, který slouží pro ohřev teplé vody. Primárním zdrojem tepelné energie je přitékající kalová voda do čistírny odpadních vod. Výměna tepla z kalových vod pro potřeby vatápění a ohřev TV je řešena pomocí speciálné navrženého výměníku trubka v trubce.

 

více info
Výrobní hala Moravské Budějovice

Vytápění průmyslového objektu v Moravských Budějovicích. Je zde použité teplné čerpadlo Země - voda HPBW11M o výkonu B0/W35°C 42.2kW.
Zdrojem nízkopotenciálního tepla jsou hlubinné vertikální vrty.

více info