Matador - Slovenská republika

Matador - Slovenská republika

Vytápění a chlazení průmyslového objektu Matador - vyrábějícího pneumatiky pro automobily. Tepelné čerpadlo Nukleon HPAW18 vytápí a chladí prostory pomocí podstropních kazet.

více info

Autosalon Velké Meziříčí

Autosalon Velké Meziříčí

Vytápění a chalzení haly Autosalonu ve Velkém Meziříčí. Tepelné čerpadlo vzduch/voda HPAW48. Vytápění a chlazení je řešeno pomocí nástěných jednotek Fancoil a Sahara.

více info

Logistické centrum Třebíč

Logistické centrum Třebíč

Vytápění a chlazení Logistického centra v Pocoucově vedle Třebíče, pomocí kaskády dvou tepelných čerpadel Nukleon HPAW48. Vytápění a chlazení je řešeno pomocí nástěnných jednotek fancoil v kancelářských prostorách. Dále jsou použity Sahary a Multiflairy. Vytápěcí a chladící jednotky od firmy GEA.

více info

Výrobní závod JIhlava

Výrobní závod JIhlava

Vytápění a příprava TV tepelnými čerpadly vzduch-voda HPAW 48 průmyslového objektu.
Jedná se o výrobní objekt firmy Kosyka s.r.o., jehož součástí je i administrativní část. V obou je teplovodní vytápění s teplotním spádem 55/45°C. Zdrojem tepla je kaskáda tří tepelných čerpadel Nukleon HPAW48 o celkovém výkonu 140 kW (při A2/W35). Přestože se jedná o tepelná čerpadla vzduch-voda systém pracuje jako monovalentní. Zatím nejnižší naměřená venkovní teplota byla -28°C.

více info

Vodohospodářské zařízení - Ruská federace

Vodohospodářské zařízení - Ruská federace

Vytápění vodohospodářského objektu tepelným čerpadlem HPWW ZR250 v Ruské federaci. Topný výkon 75,1kW.

více info

Hutní závody Plzeň

Hutní závody Plzeň

Metalurgicko - strojírenský závod PILSEN STEEL s.r.o. v Plzni instalovala ve svém závodě lis o přetvárné práci 2650 t. Svým výkonem patří toto zařízení k jednomu z největších v Evropě. Pracovním mediem hydraulického zařízení je olej, jehož chlazením vzniká odpadní nízkopotenciální teplo o výkonu 800 kW. Dalším zdrojem odpadního nízkopotenciálního tepla o výkonu 400 kW je chlazení klimatizace. Pracovní teploty oleje nám umožnily použít provozně nenáročný a ekonomicky výhodný způsob tzv. suchého chlazení (bez vodního zkrápění). Chlazení klimatizace je zajišťováno pomocí kompresorů. Technologické zařízení chlazení jsme uvedli do provozu k 31.12.2008. V současné době připravujeme využití 400 kW odpadního tepla k ohřevu vody pro sprchy a vytápění pomocí tepelných čerpadel.

více info

Strojírny Prostějov

Strojírny Prostějov

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, Nukleon HPAW 18, v průmyslovém objektu Prostějovských stojíren s kancelářskými prostory.

více info

Centrum pro hendikepovaná zvířata - Šumava

Centrum pro hendikepovaná zvířata - Šumava

Tepelné čerpadlo Nukleon slouží pro vytápění a ohřev užitkové vody v centru pro hendikepovaná zvířata v Národním parku Šumava.

více info

Mléčná farma Ukrajina

Mléčná farma Ukrajina

Vytápění zemědělského objektu - mléčné farmy na Ukrajině tepelným čerpadlem HPWW400X.
Principem je ochlazování mléka z 36°C na 4°C, odebraným teplem se poté vytápí celý objekt.

více info