Výrobní hala Polná

Výrobní hala Polná

Montáž tepelného čerpadla země/voda pro vytápění a ohřev TV přístavby výrobního objektu v Polné.
Primárním zdrojem pro tepelné čerpadlo jsou zemní vrty a horizontální výměník uložený pod retenční (vsakovací) nádrží. Otpná soustava v části kanceláří je kombinací podlahového vytápění a deskových otopných těles. Výrobní hala je vytápěna pomocí plynových infrazářičů.