Vodohospodářské zařízení Ruská federace

Vodohospodářské zařízení Ruská federace

Tepelná čerpadla Nukleon HPWWZR380 Rusko Moskevská oblast Bobrovo.https://masterwatt.ru/objects/energoeffektivnye-resheniya/kanalizatsionnye-ochistnye-sooruzheniya/