ČOV Třebíč

ČOV Třebíč

Zdrojem tepla pro administrativní budovu je dvoukompresorové tepelné čerpadlo typu voda/voda - NUKLEON HPWW 92/15. Topný výkon 54,3kW (W10/W35°C) Tepelné čerpadlo je v provedení s kompresory Copeland ZH92 a ZH15. V zimním období se oba kompresory podílí na vytápění a ohřevu teplé vody administrativní budovy. V letním období je v provozu pouze kompresor ZH15, který slouží pro ohřev teplé vody. Primárním zdrojem tepelné energie je přitékající kalová voda do čistírny odpadních vod. Výměna tepla z kalových vod pro potřeby vatápění a ohřev TV je řešena pomocí speciálné navrženého výměníku trubka v trubce.

 

Výměník trubka v trubce
Sání kalové vody