Velké výkony

ZR 250T

Tepelné čerpadlo voda/voda HPWW ZR250T pro vytápění a přípravu TV v průmyslovém objektu společnosti MasterWatt v Ruské federaci. Výkon TČ je 150,3kW.

více info
ZR 380

Tepelné čerpadlo voda/voda HPWW ZR380 pro vytápění a přípravu TV v průmyslovém objektu společnosti MasterWatt v Ruské federaci. Výkon TČ je 113,0kW.

více info
400X

Tepelné čerpadlo země-voda pro vytápění a ohřev užitkové vody v objektu školy. Otopný systém je tvořen radiátory s velkým teplotním spádem a proto je zde použito tepelné čerpadlo které je schopné ohřát vodu až na 77°C. Primární okruh je tvořen vertikálními zemními výměníky. Systém pracuje jako monovalentní. Výkon tepelného čerpadla je 98.4kW.

více info