Bytové domy Rakousko

Bytové domy Rakousko

S naším rakouským partnerem, firmou Futus jsme se podíleli kusovou dodávkou našich tepelných čerpadel na projektech revitalizace starších obytných domů v Grazi a Linzi. Velké solární pole ohřívá vodu v akumulační nádobě. Dle teploty této vody je její energie použita k předání tepla ve výměnících TV a nízkoteplotního topení. Při slabším slunečním záření a tedy nižší teplotě vody v nádrži, je voda využívána jako primární zdroj energie pro tepelná čerpadla NUKLEON k vytápění a ohřevu TV. Součástí systému je rovněž nádoba s vnitřním výměníkem tepla na využití nízkoteplotní energie ze splaškových a odpadních vod. Tato energie je primárním zdrojem pro tepelná čerpadla voda-voda, NUKLEON HPWW.

Reference Futus Energietechnik