HYBRIDNÍ TEPELNÁ ČERPADLA

 

Hybridní tepelná čerpadla Nukleon mají dva primární okruhy. Přes jeden pracuje jako tepelné čerpadlo vzduch-voda a přes druhý jako tepelné čerpadlo voda-voda. Primární zdroj pro variantu voda-voda tvoří velká beztlaká akumulační nádoba která je nábíjena solárními termickými panely. Řídící jednotka tepelného čerpadla pak vyhodnocuje jakým způsobem bude zařízení efektivnější a podle toho volí primární okruh.

HPAW18H

Hybridní tepelné čerpadlo Nukleon HPAW18H. Toto zařízení má dva primární okruhy. Pře jeden pracuje jako tepelné čerpadlo vzduch-voda a přes druhý jako tepelné čerpadlo voda-voda. Primární zdroj pro variantu voda-voda tvoří velká beztlaká akumulační nádoba která je nábíjena solárními termickými panely. Řídící jednotka tepelného čerpadla pak vyhodnocuje jakým způsobem bude zařízení efektivnější a podle toho volí primární okruh. Systém slouží pro vytápění a ohřev užitkové vody v centru pro handicapovaná zvířata v Národním parku Šumava. Otopná soustava je tvořena kombinací podlahového a stěnového vytápění. Součástí systému jsou také fotovoltaické panely, které ještě zvyšují ekonomiku provozu objektu. Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes webové rozhraní.

více info