Vzduch/voda - HPAW

HPAW

 

Princip tepelných čerpadel HPAW, tedy vzduch/voda spočívá v odběru tepla ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, skrz který proudí venkovní vzduch. Výhodou tohoto zařízení jsou nízké pořizovací náklady a nenáročná instalace. Tepelné čerpadlo se označuje dvojslovem, kde první slovo (před lomítkem) znamená zdroj, odkud se energie čerpá a druhé slovo označuje teplosměnné médium.

HPAW 09

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, Nukleon HPAW 09, v rodinném domě. Slouží pro ohřev topné a užitkové vody. Tepelné čerpadlo nabíjí akumulační nádobu, užitková voda je ohřívána průtočným způsobem přes nerezový trubkový výměník v akumulační nádobě. Na střeše domu jsou dva solární termické panely, které přes trubkový výměník nabíjí akumulační nádobu a slouží tak k ohřevu užitkové vody a k podpoře vytápění. Otopný systém je tvořen radiátory. Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes webové rozhraní.

více info
HPAW 13+

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, Nukleon HPAW 13+, v rodinném domě. Slouží pro ohřev topné a užitkové vody. Tepelné čerpadlo je napojeno přímo na otopný systém tvořený radiátory. Pomocí trojcestného ventilu je ohřívána přes trubkový výměník užitková voda v bojleru.  Celý systém je doplněn krbovou vložkou. Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes webové rozhraní.

více info
HPAW 18

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, Nukleon HPAW 18, v průmyslovém objektu s kancelářskými prostory. Slouží pro vytápění, otopný systém je tvořen kombinací vzduchového a podlahového vytápění. Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes webové rozhraní.

více info
HPAW 24

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, Nukleon HPAW , v rekreačním objeku. Slouží pro ohřev topné a užitkové vody.  Tepelné čerpadlo nabíjí akumulační nádobu, užitková voda je ohřívána průtočným způsobem přes nerezový trubkový výměník v akumulační nádobě. Na střeše domu jsou dva solární termické panely, které přes trubkový výměník nabíjí akumulační nádobu a slouží tak k ohřevu užitkové vody a k podpoře vytápění. Otopná soustava je tvořena radiátory. Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes webové rozhraní.

více info
HPAW 33

Tepelné čerpadlo, vzduch-voda, Nukleon HPAW33. Slouží k ohřevu topné vody pro vytápění výrobní a administrativní budovy. Otopná soustava je tvořena radiátory. Systém pracuje jako monovalentní. Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes webové rozhraní.

více info
HPAW 48

Tento systém je tvořen kaskádou tepelných čerpadel, vzduch-voda, Nukleon HPAW 48. Slouží k vytápění a ohřevu užitkové vody výrobní a administrativní budovy. Užitková voda je ohřívána průtočným způsobem přes nerezový trubkový výměník v akumulační nádobě. Otopná soustava je tvořena radiátory. Systém pracuje jako monovalentní. Celý systém je možné dálkově ovládat a monitorovat přes webové rozhraní.

více info
HPAW 48 SPLIT

Tepelné čerpadlo HPAW48 ve splitovém provedení. Kompresorová jednotka je uvidtř objektu.

více info
HPAW 48T

Dvoukompresorové tepelné čerpadlo vzduch/voda kompaktního provedení.

Parametry tepelného čerpadla :

- topný výkon min. 94,5 kW při A2W35 (A - teplota venkovního vzduchu 2°, W - teplota topné vody 35°C)

- elektrický příkon max. 23,2 kW (A2W35)

- topný faktor min. 4,07 (A2W35)

- topný výkon min. 64,7 kW (A-12/W55),

- elektrický příkon max. 29,3 kW (A-12/W55)

- topný faktor min. 2,20 (A-12/W55)

- maximální rozměry 1970 x 1800 x 2620 mm, maximální hmotnost 1200 kg. Tlaková ztráta na topné straně tepelného čerpadla max. 35 kPa.

- hlučnost ve vzdálenosti 1 metru = 55 dB

více info