Solární kolektory

Solární kolektory

Vysoce výkonné solární kolektory Sunpower jsou nabízeny v standardních velikostech a v rozměrech na přání, které mohou být na základě modulárního principu individuálně montovány ( horizontálně nebo vertikálně ) a jsou vhodné především pro tyto oblasti použití:

            -   příprava teplé užitkové vody

            -   podpora vytápění

            -   soběstačné solární energetické  zásobení

Kolektory jsou vhodné i pro zabudování do střechy a pro vytvoření kompaktních, případně i vodotěsných ploch. Je možné kolektory montovat i do fasády, a to jak svisle tak i vodorovně.
Na přání je možno vyrobit i zvláštní tvary kolektorů (trojúhelník, lichoběžník) pro začlenění do architektonickéoho uspořádání objektu.