EU ETS

EU ETS

4. května překročila tržní cena emisních povolenek v EU cenu 50 eur

Celý systém obecně funguje formou „cap and trade“, kdy dochází k vytvoření nového trhu, do kterého jsou povinně zahrnuti velcí provozovatelé technologií vypouštějící skleníkové plyny.

Na vytvořeném trhu se určí celkové množství vypouštěných emisí („cap“) ve formě tzv. povolenek, kdy jedna povolenka znamená právo vypustit tunu skleníkového plynu. Povolenky jsou následně přerozděleny mezi znečišťovatele a využité povolenky jsou z trhu po vypuštění emisí vyřazovány. Rozdělení povolenek může mít formu přidělení na základě historických dat o vypouštěných emisích (grandfathering), nebo dle efektivity provozu (benchmarking), případně i formu aukcí, při kterých si musí provozovatelé povolenky zakoupit.

Každý rok pak množství nových povolenek přidaných do systému klesá a tím klesá i množství emisí, které mohou provozovatelé vypustit. Se samotnými povolenkami však mohou provozovatelé libovolně obchodovat („trade“). Tedy ten, kdo sníží množství vypouštěných emisí (např. zavedením efektivnější výroby, nebo jejím útlumem) může své povolenky prodat jinému provozovateli, který naopak plánuje vypustit emisí více.

Na celý systém dohlíží dozorové orgány, které mají právo udělovat výrazné pokuty, pokud by se některý z účastníků systému pokoušel podvádět (např. evidencí menšího množství vypuštěných emisí než je reálné). Provozovatelé zařízení proto musí množství svých emisí měřit a evidovat.

Mezi hlavními faktory, které podporují růst cen, jsou zejména přísnější cíle omezování skleníkových plynů stanovené v EU. Patří k nim ale i zvýšená poptávka po emisních povolenkách od finančních investorů. Ty na trh přilákal vytrvalý růst cen v posledních měsících a také shoda mezi analytiky, že ceny v příštích letech pravděpodobně dál porostou.

49% nárůst od ledna ovšem může mít velký dopad i na výrobce energií, kteří vypouštějí emise, a na jejich prodejní ceny. 

Jak se tedy chránit před zvyšováním cen za energie? Maximální soběstačností, minimálním odběrem a využitím obnovitelných zdrojů. Proto Vám nabízíme kromě tepelných čerpadel kompletní návrh energetického managementu pro Váš objekt.