Logistické centrum Třebíč

Logistické centrum Třebíč

Vytápění a chlazení Logistického centra v Pocoucově vedle Třebíče, pomocí kaskády dvou tepelných čerpadel Nukleon HPAW48. Vytápění a chlazení je řešeno pomocí nástěnných jednotek fancoil v kancelářských prostorách. Dále jsou použity Sahary a Multiflairy. Vytápěcí a chladící jednotky od firmy GEA.