Průmysl a zemědělství

 

Tepelná čerpadla NUKLEON pro průmyslové a zemědělské objekty. Možnosti od několika kiloWatt až po megaWattové kaskády. Využívání zbytkového odpadního tepla pro vytápění a přípravu TV.

Chlazení skladu ovoce a zeleniny Jevíčko

Pro chlazení skladu ovoce a zeleniny v Jevíčku byly použity kompresorové jednotky Nukleon ZR380T. Celkový chladicí výkon systému je 250kW. Jedná se o systém přímého chlazení. 

více info
Průmyslový objekt Hulín

Kompletní dodávka a montáž tepelného čerpadla Nukleon HPWW 72T pro průmyslový objekt v Hulíně. Primárním zdrojem pro tepelné čerpadlo je teplá voda z kalicích pecí - využívání odpadního tepla. Pomocí tepelného čerpadla vytápnéme část objektu a ohříváme TV. Tepelné čerpadlo je dvoukompresorové, regulace výkonu 0%, 50%, 100%.

více info
Průmyslová budova Rumunsko

Vytápění a chlazení průmyslového objektu tepelným čerpadlem vzduch/voda Nukleon HPAW40T v Rumunsku. Topný výkon 69,2kW (A2/W35), chladící výkon 54,4kW (A2/W35). Systém pracuje jako monovalentní, jediným doplňkovým zdrojem je Solární ohřev vody.

více info
ČOV Třebíč

Zdrojem tepla pro administrativní budovu je dvoukompresorové tepelné čerpadlo typu voda/voda - NUKLEON HPWW 92/15. Topný výkon 54,3kW (W10/W35°C) Tepelné čerpadlo je v provedení s kompresory Copeland ZH92 a ZH15. V zimním období se oba kompresory podílí na vytápění a ohřevu teplé vody administrativní budovy. V letním období je v provozu pouze kompresor ZH15, který slouží pro ohřev teplé vody. Primárním zdrojem tepelné energie je přitékající kalová voda do čistírny odpadních vod. Výměna tepla z kalových vod pro potřeby vatápění a ohřev TV je řešena pomocí speciálné navrženého výměníku trubka v trubce.

 

více info
Výrobní hala Moravské Budějovice

Vytápění průmyslového objektu v Moravských Budějovicích. Je zde použité teplné čerpadlo Země - voda HPBW11M o výkonu B0/W35°C 42.2kW.
Zdrojem nízkopotenciálního tepla jsou hlubinné vertikální vrty.

více info
Matador - Slovenská republika

Vytápění a chlazení průmyslového objektu Matador - vyrábějícího pneumatiky pro automobily. Tepelné čerpadlo Nukleon HPAW18 vytápí a chladí prostory pomocí podstropních kazet.

více info
Autosalon Velké Meziříčí

Vytápění a chalzení haly Autosalonu ve Velkém Meziříčí. Tepelné čerpadlo vzduch/voda HPAW48. Vytápění a chlazení je řešeno pomocí nástěných jednotek Fancoil a Sahara.

více info
Logistické centrum Třebíč

Vytápění a chlazení Logistického centra v Pocoucově vedle Třebíče, pomocí kaskády dvou tepelných čerpadel Nukleon HPAW48. Vytápění a chlazení je řešeno pomocí nástěnných jednotek fancoil v kancelářských prostorách. Dále jsou použity Sahary a Multiflairy. Vytápěcí a chladící jednotky od firmy GEA.

více info
Výrobní závod JIhlava

Vytápění a příprava TV tepelnými čerpadly vzduch-voda HPAW 48 průmyslového objektu.
Jedná se o výrobní objekt firmy Kosyka s.r.o., jehož součástí je i administrativní část. V obou je teplovodní vytápění s teplotním spádem 55/45°C. Zdrojem tepla je kaskáda tří tepelných čerpadel Nukleon HPAW48 o celkovém výkonu 140 kW (při A2/W35). Přestože se jedná o tepelná čerpadla vzduch-voda systém pracuje jako monovalentní. Zatím nejnižší naměřená venkovní teplota byla -28°C.

více info
Vodohospodářské zařízení - Ruská federace

Vytápění vodohospodářského objektu tepelným čerpadlem HPWW ZR250 v Ruské federaci. Topný výkon 75,1kW.

více info