Průmysl a zemědělství

 

Tepelná čerpadla NUKLEON pro průmyslové a zemědělské objekty. Možnosti od několika kiloWatt až po megaWattové kaskády. Využívání zbytkového odpadního tepla pro vytápění a přípravu TV.

Průmyslová budova Rumunsko

Vytápění a chlazení průmyslového objektu tepelným čerpadlem vzduch/voda Nukleon HPAW40T v Rumunsku. Topný výkon 69,2kW (A2/W35), chladící výkon 54,4kW (A2/W35). Systém pracuje jako monovalentní, jediným doplňkovým zdrojem je Solární ohřev vody.

více info
ČOV Třebíč

Zdrojem tepla pro administrativní budovu je dvoukompresorové tepelné čerpadlo typu voda/voda - NUKLEON HPWW 92/15. Topný výkon 54,3kW (W10/W35°C) Tepelné čerpadlo je v provedení s kompresory Copeland ZH92 a ZH15. V zimním období se oba kompresory podílí na vytápění a ohřevu teplé vody administrativní budovy. V letním období je v provozu pouze kompresor ZH15, který slouží pro ohřev teplé vody. Primárním zdrojem tepelné energie je přitékající kalová voda do čistírny odpadních vod. Výměna tepla z kalových vod pro potřeby vatápění a ohřev TV je řešena pomocí speciálné navrženého výměníku trubka v trubce.

 

více info
Výrobní hala Moravské Budějovice

Vytápění průmyslového objektu v Moravských Budějovicích. Je zde použité teplné čerpadlo Země - voda HPBW11M o výkonu B0/W35°C 42.2kW.
Zdrojem nízkopotenciálního tepla jsou hlubinné vertikální vrty.

více info
Matador - Slovenská republika

Vytápění a chlazení průmyslového objektu Matador - vyrábějícího pneumatiky pro automobily. Tepelné čerpadlo Nukleon HPAW18 vytápí a chladí prostory pomocí podstropních kazet.

více info
Autosalon Velké Meziříčí

Vytápění a chalzení haly Autosalonu ve Velkém Meziříčí. Tepelné čerpadlo vzduch/voda HPAW48. Vytápění a chlazení je řešeno pomocí nástěných jednotek Fancoil a Sahara.

více info
Logistické centrum Třebíč

Vytápění a chlazení Logistického centra v Pocoucově vedle Třebíče, pomocí kaskády dvou tepelných čerpadel Nukleon HPAW48. Vytápění a chlazení je řešeno pomocí nástěnných jednotek fancoil v kancelářských prostorách. Dále jsou použity Sahary a Multiflairy. Vytápěcí a chladící jednotky od firmy GEA.

více info
Výrobní závod JIhlava

Vytápění a příprava TV tepelnými čerpadly vzduch-voda HPAW 48 průmyslového objektu.
Jedná se o výrobní objekt firmy Kosyka s.r.o., jehož součástí je i administrativní část. V obou je teplovodní vytápění s teplotním spádem 55/45°C. Zdrojem tepla je kaskáda tří tepelných čerpadel Nukleon HPAW48 o celkovém výkonu 140 kW (při A2/W35). Přestože se jedná o tepelná čerpadla vzduch-voda systém pracuje jako monovalentní. Zatím nejnižší naměřená venkovní teplota byla -28°C.

více info
Vodohospodářské zařízení - Ruská federace

Vytápění vodohospodářského objektu tepelným čerpadlem HPWW ZR250 v Ruské federaci. Topný výkon 75,1kW.

více info
Hutní závody Plzeň

Metalurgicko - strojírenský závod PILSEN STEEL s.r.o. v Plzni instalovala ve svém závodě lis o přetvárné práci 2650 t. Svým výkonem patří toto zařízení k jednomu z největších v Evropě. Pracovním mediem hydraulického zařízení je olej, jehož chlazením vzniká odpadní nízkopotenciální teplo o výkonu 800 kW. Dalším zdrojem odpadního nízkopotenciálního tepla o výkonu 400 kW je chlazení klimatizace. Pracovní teploty oleje nám umožnily použít provozně nenáročný a ekonomicky výhodný způsob tzv. suchého chlazení (bez vodního zkrápění). Chlazení klimatizace je zajišťováno pomocí kompresorů. Technologické zařízení chlazení jsme uvedli do provozu k 31.12.2008. V současné době připravujeme využití 400 kW odpadního tepla k ohřevu vody pro sprchy a vytápění pomocí tepelných čerpadel.

více info
Strojírny Prostějov

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, Nukleon HPAW 18, v průmyslovém objektu Prostějovských stojíren s kancelářskými prostory.

více info